شرایط استفاده

توافق میان کاربر و دیجی اوت لت

پایگاه اینترنتی دیجی اوت لت شامل صفحات اینترنتی متعددی است که توسط دیجی اوت لت اداره می شود.

پایگاه اینترنتی دیجی اوت لت در خدمت شماست مشروط بر این که شما قواعد، شرایط و تذکرات یادشده در این جا را بدون حک و اصلاح بپذیرید. استفاده شما از پایگاه اینترنتی دیجی اوت لت شامل موافقت شما با تمامی این قواعد، شرایط و تذکرات است.

اصلاح شرایط استفاده

دیجی اوت لت حق تغییر قواعد، شرایط و تذکراتی که طبق آن ها پایگاه اینترنتی دیجی اوت لت خدمت رسانی می کند را محفوظ می دارد؛ تغییراتی که شامل مسئولیت های مرتبط با استفاده پایگاه اینترنتی دیجی اوت لت است و البته به این موارد محدود نیست.

لینک به سایت ثالث

پایگاه اینترنتی دیجی اوت لت ممکن است شامل لینک هایی به سایر سایت ها باشد (تحت عنوان «سایت های لینک شده»). سایت های لینک شده تحت کنترل دیجی اوت لت نیستند و دیجی اوت لت مسئول محتوای هیچ یک از سایت های لینک شده نیست؛ اعم از لینک های موجود در سایت های لینک شده، یا تغییرات و به روز رسانی های سایت های لینک شده. دیجی اوت لت مسئولیتی در قبال درآمدزایی اینترنتی یا هرگونه انتقال دریافت شده توسط سایت های لینک شده ندارد. دیجی اوت لت تنها به منظور تسهیل امر، این لینک ها را برای شما فراهم می کند و ثبت لینک ها در سایت به منزله تایید آن سایت یا تایید امور مرتبط با گردانندگان آن ها توسط دیجی اوت لت نیست.

ممنوعیت استفاده غیرقانونی

به عنوان یکی ازشرایط استفاده شما از پایگاه اینترنتی دیجی اوت لت، شما به دیجی اوت لت ضمانت می دهید که پایگاه اینترنتی دیجی اوت لت را به منظور کاربردهای غیرقانونی یا منع شده توسط قواعد، شرایط و تذکرات به کار نخواهید برد. شما مجاز نخواهید بود که پایگاه اینترنتی دیجی اوت لت را در مسیری که ممکن است منجر به تخریب، از کار افتادن، بالا رفتن ترافیک بیش از حد یا آسیب رسانی به پایگاه اینترنتی دیجی اوت لت شود و یا با استفاده دیگر اعضا از پایگاه اینترنتی دیجی اوت لت تداخل داشته باشد، به کار ببرید. شما مجاز به دست یابی یا تلاش برای دست یابی به مطالب و اطلاعات از طریق مسیرهایی که عمدا از جانب پایگاه اینترنتی دیجی اوت لت برای چنین امری تعبیه نشده، نیستید.

شرایط استفاده از خدمات ارتباطی

پایگاه اینترنتی دیجی اوت لت ممکن است شامل خدمات این موارد باشد: تابلو اعلانات، محیط های چت (گپ)، گروه های خبری، فروم ها، اجتماعات (Communities)، صفحات اینترنتی شخصی، روزشمارها و/یا سایر تسهیلات پیام و ارتباطات که به منظور توانمندسازی شما برای ارتباط با عموم افراد یا گروه ها طراحی شده است (روی هم رفته: «خدمات ارتباطی»). شما موافقت می کنید که خدمات ارتباطی را تنها به منظور پست، ارسال و دریافت پیام ها و مطالب حقیقی و مرتبط با خدمات ارتباطی به کار گیرید.

دیجی اوت لت اجباری برای رصد کردن خدمات ارتباطی ندارد. با این حال، دیجی اوت لت حق بازبینی مطالب پست شده در خدمات ارتباطی و حذف هر نوع مطلبی بنا بر صلاح دید خود را برای خود محفوظ می دارد. دیجی اوت لت حق از بین بردن امکان دست رسی شما به برخی یا تمام خدمات ارتباطی در هر زمانی بدون اطلاع ِ شما ـ به هر دلیلی ـ را برای خود محفوظ می دارد.

دیجی اوت لت در هر زمانی حق افشای هرنوع اطلاعات ضروری به منظور اقناع قوانین پذیرفته شده، رویه ها، فرایندهای قانونی یا درخواست های دولتی و یا به منظور ویرایش، ممانعت از پست کردن و یا حذف هرگونه اطلاعات و مطلبی را ـ به طور کلی یا جزیی ـ بنا بر صلاح دید خود برای خود محفوظ می دارد.

همیشه به هنگام انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به هویت شخصی خودتان یا فرزندان تان در خدمات ارتباطی احتیاط را رعایت کنید. دیجی اوت لت محتوا، پیام ها و یا اطلاعات یافته شده در هر یک از سرویس های خدماتی را کنترل یا تایید نمی کند؛ بنابراین، دیجی اوت لت هرگونه مسئولیت پیرامون خدمات ارتباطی و هم چنین هر نوع فعالیت حاصله از حضور شما در خدمات ارتباطی را رد می کند. مدیران و میزبانان سخنگوهای تاییده شده دیجی اوت لت نیستند و دیدگاه های آن ها، لزوما بازتاب دهنده دیدگاه های دیجی اوت لت نیست.

مطالب بارگذاری شده در یکی از خدمات ارتباطی، ممکن است تحت محدودیت هایی برای استفاده، بازتولید و/یا انتشار باشند. در صورت دانلود این مطالب، شما در رعایت این محدودیت ها مسئول هستید.

مطالبی که برای دیجی اوت لت فراهم شده است و یا در پایگاه های اینترنتی دیجی اوت لت نشر داده شده اند

دیجی اوت لت ادعای مالکیت مطالبی که شما در دیجی اوت لت فراهم کرده اید (شامل فیدبک ها و پیش نهاد ها)، پست یا بارگذاری کرده اید یا هریک از صفحات پایگاه اینترنتی دیجی اوت لت یا خدمات مربوطه به آن وارد یا تایید کرده اید (روی هم رفته: تاییدات)، ندارد. با این حال، با پست کردن، بارگذاری کردن، وارد کرد، فراهم کردن و یا تایید کردن تاییدات خود، شما این امتیاز را به دیجی اوت لت و شرکت های وابسته آن داده اید تا تاییدات شما را در ارتباط با با اعمال کسب و کار اینترنتی خود (شامل ـ بدون حصر موارد ـ حق: کپی، توزیع، انتقال، نمایش عمومی، اجرای عمومی، بازتولید، ویرایش، ترجمه و تغییر قالب تاییدات شما) به کار گیرند و نام شما را در ارتباط با تاییدات تان منتشر کند.

همان گونه که در این جا آمده است، هیچ گونه خسارتی در قبال استفاده از تاییدات شما پرداخت نخواهد شد. دیجی اوت لت الزامی برای انتشار یا استفاده تاییداتی که شما فراهم کرده اید ندارد و ممکن است در هر زمانی تاییدات شما را به صلاح دید خود از بین ببرد.

با انتشار، بارگذاری، ورود، فراهم کردن و تایید تاییدات تان، شما ضمانت و هم چنین ابراز می کنید که مالکیت یا اختیار تمامی حقوق مربوط به تاییدات خود (شامل ـ بدون حصر موارد ـ تمامی حقوق لازم به منظور فراهم کردن، انتشار، بارگذاری، ورود و تایید تاییدات تان) را که در این بخش یاد شده، را عهده دار هستید.

سلب مسئولیت

اطلاعات، نرم افزار، تولیدات، و خدماتی که در پایگاه اینترنتی دیجی اوت لت موجود یا قابل دسترسی است ممکن است شامل اشکالات لبی و تایپی باشد. در این باب، تغییرات به طور دوره ای افزوده خواهد شد. دیجی اوت لت و/یا پشتیبانان آن ممکن است به سازی ها و/یا تغییراتی در پایگاه اینترنتی دیجی اوت لت در هر زمانی ایجاد کنند.

اطلاعات تماس : info@digioutlet.ir

کپی رایت و تذکرات مرتبط به علامت تجاری:

تمام محتوای پایگاه اینترنتی دیجی اوت لت «کپی رایت» توسط دیجی اوت لت و/یا پشتیبانان آن است. تمامی حقوق محفوظ است.

تمام حقوقی که صریحا اعطا نشده، محفوظ است.